За мен

Член на ТЕЛК № 2311 към МБАЛ Самоков

Опит

Член на ТЕЛК № 2311 към МБАЛ Самоков
2000, Самоков, България, ул. Македония 49

Член на ТЕЛК № 2311 към МБАЛ Самоков

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb