За мен

Биография

 

Д-р Татяна Георгиева Радева е родена на 9.07.1975г. в гр. Варна, където завършва IV Езикова гимназия с преподаване на френски език. През 2000г. се дипломира като магистър по медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна. През 2008г. се дипломира като магистър по психология във ВСУ „Черноризец храбър“. От август‘2009г. започва специализация по психиатрия, а от април‘2010г. е назначена като лекар- ординатор в психиатрично отделение към І ПК на МБАЛ “Св.Марина“ -Варна. През 2016 г. придобива научна степен „Доктор по психология“. От септември‘2016г. е хоноруван, а от септември‘2018г.- редовен асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна. С професионални интереси в областта на психотерапията на афективните и тревожните разстройства. Консултант когнитивно- поведенческа терапия и краткосрочна проблем- фокусирана психотерапия, сертифициран хипнотерапевт.

 

 

 

Член на

 

Българска психиатрична асоциация
Български лекарски съюз