За мен

Д-р Елена Кирилова е завършила медицина в МФ на Тракийски Университет, гр Стара Загора през 2016 г.

 

Научната ѝ кариера включва научни степени „доктор” и „доктор на науките”, както и над 50 публикации. Д-р Кирилова е участвала също в написването на учебни помагала по Вътрешни болести и Гериатрия, както и в част от книга „Редки болести с имунна патогенеза” под редакцията на проф. Балева, публикувана през 2020 година.

От 2018 година досега е асистент по Вътрешни болести и Гериатрия в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”- гр. Бургас.

 

Има специалност по Ревматология от май 2021г и редица международни специализации:

  • 2016 година Международен курс по "Ставна аспирация, ставно инжектиране и анализ на синовиалната течност" в Абазио ди Пралия, Италия;
  • 2017 година основен курс по следдипломно обучение на EULAR (European League Against Rheumatism) в Белград, Сърбия;
  • 2018 година индивидуален курс по Радиофреквентна ехографска мултиспектрометрия (РЕМС) в град Лече, Италия.

През 2020 година е дипломирана като магистър по Здравен мениджмънт в Медицински университет, гр. София във Факултет по Обществено здраве и Здравен мениджмънт.

Владее отлично немски и английски език.

Д-р Елена Кирилова Кирилова създаде публикация
2022
Д-р Елена Кирилова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит  (Болест на Бехтерев)
default image
Д-р Елена Кирилова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

Анкилозиращият спондилит е най-честото възпалително заболяване на гръбнака по света. Честотата му...

Публикации

Д-р Елена Кирилова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит  (Болест на Бехтерев)
Публикация
Д-р Елена Кирилова: Информация за заболяването Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)