За мен

гр.Бургас

Опит

медицински представител
1421, София, България, ул. Атанас Дуков 29
Цветелина Добрева Г. създаде статус
27 мар
В лаборатория „ЛИНА“ се извършва бърз тест за изследване на антитела срещу коронавирус
В лаборатория „ЛИНА“ се извършва бърз тест за изследване на антитела срещу коронавирус

Новият коронавирус е с официално научно наименование SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrom...