В които участва

Събития

Първа конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите
Само за специалисти
Фармация
Първа конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите
Научно събитие,  Отворено Събитие
9 Харесвания
1000, София, България
Парк Хотел Москва
07.06.20
06.06.20
Изтекло събитие