За мен

Специализира Ендокринология и болести на обмяната от 2018г.