За мен

Специализира Ендокринология и болести на обмяната от 2018г.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb