За мен

Специализира Клинична алергология от 2018г.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3

Специалности

Токсикология
Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb