За мен

Д-р Олга Антонова е  генетичен консултант и главен асистент към Катедра медицинска генетика в МУ-София и генетичен консултант към Re:Gena. Тя има придобита специалност по „Медицинска генетика“ и защитена докторска дисертация в областта на онкогенетиката и лечение на уроепителни тумори. Професионалните и интереси са в областта на превантивната и прецизираната медицина и включват интегриране на познанията за индивидуалната генетична информация, факторите на околната среда и нивото на медицински грижи в съответната област. Занимава се с генетично консултиране, преподавателска и научна дейност. От няколко години насам д-р Антонова работи в сравнително ново направление в генетиката - нутригенетика и онкогенетика, поради което през 2018 г. започва специализация по специалността „Хранене и диететика“.

Опит

главен асистент, лекар с придобита специалност
1000, София, България, бул. Акад. Иван Гешов 15
Прием само след запазен час
2019
д-р Олга Антонова е  генетичен консултант и главен асистент към Катедра медицинска генетика в МУ-София и генетичен консултант към Re:Gena. Тя има придобита специалност по „Медицинска генетика“ и защитена доктор...
Вижте още