За мен

Член на ТЕЛК 2610

Опит

Член на ТЕЛК 2610
6300, Хасково, България, бул. Съединение 49

Специалности

Очни болести / Офталмология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2020-02-20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb