Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-16
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-02-16
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-02-16
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-02-16
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-02-16
ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПЕРОРАЛНА АНТИДИАБЕТНА ТЕРАПИЯ
2021-02-19 14:21:19
ПРЕДИАБЕТ - ОТ ДИАГНОЗАТА ДО ЛЕЧЕНИЕТО
2021-04-03 16:49:46

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb