Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология
дискусия