Опит

Член на ТЕЛК 0112
2800, Сандански, България, Паркова Зона

Специалности

Ортопедия и травматология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-08-26

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb