За мен

Семейно положение - омъжена, с две деца. 

 

Опит

ветеринарен лекар
9000, Варна, България, местност "Салтанат" 5

 

 

Месторабота:  ОП "Зоопарк - СЦ" Варна
Ветеринарен лекар.