За мен

 

 

Специалности

Обща медицина

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2020-02-25
Шуслерова сол №2
2020-02-25
Шуслерова сол №3
2020-02-26
Шуслерова сол №4
2020-02-27
Шуслерова сол №6
2020-02-27
Шуслерова сол №11
2020-02-27
Шуслерова сол №12
2020-02-27
Шуслерова сол №5
2020-02-27
Шуслерова сол №9
2020-02-28
Шуслерова сол №8
2020-02-28
Шуслерова сол №7
2020-02-28
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2020-02-28
Шуслерова сол №10
2020-02-28
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2020-03-28
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономия и организация на труда
2020-04-05
Бременност и ракови заболявания
2020-04-05
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2020-04-07
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2020-04-08
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2020-04-09
Агресия и агресивност
2020-04-09
Психология на труда. Професионален стрес
2020-04-10
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2020-04-10
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-04-10
Репродуктивни нарушения при мъжа
2020-04-10
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета
2020-04-10
ТРУДОВА МЕДИЦИНА, РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2020-04-12
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2020-04-12
АНАЛИЗ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ПАЦИЕНТИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2020-04-13
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2020-04-13
Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2020-04-13
Превенция на социално-значимите заболявания в условията на здравна реформа
2020-04-14
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2020-04-14
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2020-04-14
Анемия по време на бременност
2020-04-20
Медикаментозна алергия
2020-04-21
Ухапвания от змия
2020-04-21
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2020-04-21
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2020-04-21
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2020-04-21
Ергономия - предмет, задачи, същност
2020-04-22
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2020-04-22
Бременност и опасност от йоден дефицит
2020-04-22
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2020-04-22
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2020-04-22
Бронхиална астма в детска възраст
2020-05-27
Имунологична диагностика на туберкулозата
2020-05-27
Кожен Lupus Erythematosus
2020-05-31 12:06:38
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и кл
2020-05-31 14:31:15
ОЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТ
2020-05-31 15:40:57
ТЕСТ "Ролята на специалиста в придържането към терапия с бета-блокер. Мястото на Конкор®"
2021-01-03 15:34:09
Лекарствена безопасност при биологични терапии
2021-01-04 12:54:36
1.Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2021-01-04 13:38:58
Биотехнологии и производство на биологични лекарства
2021-01-04 14:09:53
Придобита хемофилия
2021-02-15 11:57:36

Организации, в които членувате

  • Съюз

    БВС
  • Асоциация

    БАВЛДЖ
  • Асоциация

    АЛХБ

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb