За мен

Д-р Светослава Николова завършва зъботехника в Медицински колеж Варна през 2011г., а през 2017 се дипломира като лекар по дентална медицина. Работи в областта на протетичната стоматология, надимплантно протезиране и директните естетични реставрации. Посещава множество курсове, свързани с оклузията, естетиката и надимплантното  протезиране.

Специалности

Дентална образна диагностика
Обща дентална медицина
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb