Опит

9000, Варна, България, бул. Съборни 40

 Четна дата           Нечетна дата   

13.00 - 18.00         07.00 - 12.30

Дом. посещения

18.00 - 18.30

УНГ ЛКК

Четна дата           Нечетна дата

12.30 - 13.00        12.30 - 13.00

 

 

 

 

Тел. за контакт: 052/603 802

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb