За мен

Специалист по детско езиково развитие и комуникативни нарушения. 

 

* Завършва Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ през 1999г. с образователно-квалификационна степен бакалавър по специална педагогика, а през 2001г. получава магистърска степен по логопедия в същия университет. През 2008г. завършва Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий” с образователна квалификационна степен магистър по психология. Сертификати - WISC IV, DENVERII и др.

 

* От 2000г. до момента работи в Центъра за психично здраве /като част от екипа на ОДС за детско-юношеско психично здраве/ – гр. Пловдив. От 2006 до 2007г. е логопед-консултант в МЦ “Св. Врач” – гр. Пловдив. От 2003 до 2004г. е специалист-консултант по речева рехабилитация на афазии в Многопрофилна болница за активно лечение “Свети Панталеймон” – гр. Пловдив. От 1999г. до 2001г. е логопед-консултант в диагностично-консултативен център “Филипополис” – гр. Пловдив. През 1998-1999г. е логопед-косултант в клиниката по пластична и краниофациална хирургия – гр. Пловдив. /на доброволни начала/.

 

* Специалист-консултант в сайта www.zadecata.com, на доброволни начала.

 

* От 2003 година е член на Съюза на учените в България.

 

* От 2009 е член на Дружеството на психолозите в България. 2009-2010 е член на Координационния съвет на Дружеството на психолозите в България, клон Пловдив. Председател на секция „Научна и издателска дейност” към ДПРБ – клон Пловдив

 

* Успехи при терапия на заекване, афазия, дислалия, дисфазия на развитието, дизартрия на развитието и др.

 

* Научни интереси в областта на логопедията, детската психология, невропсихологията и др.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 68

Специалности

Логопедия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb