Опит

Comac Medical Администратор
1618, София, България, Саут Сайд Бизнес Център, ул. Майстор Алекси Рилец 38, ет.5

КОМАК МЕДИКАЛ ЕООД е частна ДИО SMO, предоставяща пълен комплект услуги, основана през 1997 г. от д-р Милен Врабевски. Благодарение на успешното развитие на компанията и инициативата за клинични изпитвания като цяло на Балканите, през последните 20 години нашият стратегически хоризонт надхвърли границите на нашия регион. Понастоящем КОМАК МЕДИКАЛ е в уникалната позиция да координира експертния опит от няколко балкански страни, както и от Балтийския регион (от 2009 г.) и да достигне до етапа на развитие, който да позволи обмен на знания и най-добри практики в областта на клиничните изпитвания и разработки. През 2013 г. Комак Медикал разшири дейността си в страни като Унгария и Полша. През 2015 г. Албания и Словения, 2016 г. – Гърция и Кипър, 2017 г. – Казахстан.

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb