За мен

Д-р Юлия Евтимова завършва Медицински Университет - гр. Варна през 2007 г.

През 2016 г. придобива специалност по ,,Кардиология".

 

Изпълнява специализирана медицинска дейност:

  • Кардилогичен преглед в домашни и амбулаторни условия с електрокадиограма;
  • Експертиза на временна нетрудоспособност.

 

Високоспециализирани дейности:

  • Ехокардиография;
  • 24-часа холтер - ЕКГ;
  • 24-часа холтер - артериално налягане;
  • Трансезофагеална ехокардиография;
  • Велоергометрия.

От 2009 г. до момента работи и във Варненска кардиология като болничен кардиолог. 

Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2

 

Телефон 052/786 920

Кабинет.45, ет.2

Приемни часове

Вторник от 13:00 до 17:30
Петък  от 9:00 до 13:00