Образование

2013 - 2019
Фармация
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb