За мен

☺️☺️☺️

Опит

Управител
4000, Пловдив, България, гр. Пловдив, жк. Тракия

Образование

2007 - 2013
Фармация
МУ - гр. Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

  • Не стопанска

    БФС

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb