За мен

Биография

 

​Роден 18.05.1980 г. в гр. Дулово, обл. Силистра. През 2003 год. е завършил МУ-София, Фармацевтичен факултет. От 2006 г. до 2012 г. е асистент към катедра „Фармацевтични науки”, секция „Фармакогнозия” гр. Пловдив. От 2012 г. е асистент към Фармацевтичен факултет на МУ– Варна, Катедра “Фармацевтични науки”. Придобива специалност "Лечебни растения и фитофармацевтични продукти" през 2014 година.
 

 

Публикации

 

​Има 5 публикации у нас и една международна и 6 участия в научни форуми – 2 у нас и 4 международни. Основните научни интереси са в областта на фитохимичното и фармакологично проучване на род. Carduus.

1. Iliya Zhelev, Emil Milev,  Kaloyan Georgiev. Some little known herbal aphrodisiacs on Bulgarian markets. Варненски медицински форум, том 1, бр. 1, стр. 141-144, 2012.