За мен

авършва средно образование през 1998г. - 5-та ГПЧЕ "Йоан Екзарх" с френски език.
През 2003г. завършва висшето Военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" с магистърска степен корабен инженер и офицерски чин лейтенант.
През 2010г. завършва Медицински Университет Варна "Проф. д-р Параскев Стоянов".
От 2011г. до 2015г. провежда следдипломно обучение в Германия в областта Вътрешни болести с тясна специалност Кардиология.
От 2016г. до 2017г. продължава специализацията си в Университетска болница "Св. Марина" - Варна към клиника по Кардиохирургия.
През 2018г. придобива специалност Кардиология.
Понастоящем работи в Интензивно Кардиологично отделение на УМБАЛ "Св. Маринa".

Високоспециализирани дейности:

  • Ехокардиография;
  • 24-часа холтер - ЕКГ;
  • 24-часа холтер - артериално налягане;
  • Велоергометрия.

 

Опит

Лекар
9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
052/ 786900


Телефон 052/ 786900, 052/ 786 920

Кабинет. 45, ет. 2

Приемни часове

Вторник (25.06) от 8:30 до 12:00
Сряда (26.06) от 8:30 до 17:30
Четвъртък (27.06) от 14:30 до 18:00
Понеделник (01.07) от 13:00 до 18:00