За мен

ЕКГ
Холтер
Ехокардиография с цветен доплер
Стрес тест

Опит

Медицински комплекс Хелиос, каб.210
9000, Варна, България, ул.Илинден, № 1
052/615985