Опит

4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9

Образование

2012 - 2018
Медицина
МУ Пловдив

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb