За мен

Специалист по кардиология от 2006г., а по вътрешни болести от 1997г.