За мен

По време на следването ми освен редовните теоретични и практически курсове имах възможност да се включа в различни студентски инициативи като например Студентски съвет като председател на научна комисия, организатор на Международния биомедицински конгрес в продължение на 3 години, научен проект свързан с разработването на моделем и витро модел за генна репарация в София Тех Парк. 

Организирах първия в България международен конгрес по регенеративна медицина и взех активно участие в създаването на международна асоциация по регенеративна медицина. Регенеративната медицина представлява използването на кръвни и клетъчни продукти и тяхното приложение за възобновяване на функционалните характеристики на органи и тъкани в човешкото тяло. 

Участвах и в научен проект за създаването на 3D клетъчни модели чрез биопринтиране.

Придобих опит като лекар във Военномедицинска академия, ЦСМП СОФИЯ, практики по обща медицина. 

Горд съм, че с група колеги през 2022г. създадохме първата Младежка секция на младите лекари към Столична лекарска колегия. Бях избран на общо събрание за първия й председател. Работим активно за подобряване условия на труд и обучение на младите лекари. 

Чрез всичките ми инициативи и участия съм целял да бъда отговорен и градивен с присъствието си. Целта ми тук е да достигна до повече хора с подобно мислене, които споделят и нуждата от обединение за едно по-добро бъдеще.

Опит

Лекар
1000, София, България,

Публикации

Регенеративна медицина в България - конгрес на световно ниво от Global Regenerative Academy
Публикация
Регенеративна медицина в България - конгрес на световно ниво от Global Regenerative Academy
Д-р Диян Ганев създаде публикация
2019
Регенеративна медицина в България - конгрес на световно ниво от Global Regenerative Academy
default image
Регенеративна медицина в България - конгрес на световно ниво от Global Regenerative Academy

Включва Regenerative Orthopedics, Pain management, Sports Medicine, Dermatology and Hair Restorat...

Д-р Диян Ганев създаде статус
2019
30% редукция от таксата за български участници! неко да представим бъдещето на медицината и у нас - Регенеративна медицина в клиничната практика  ...
Вижте още
The Global Regenerative Congress /GRC/ 2019
1000,  София,
х-л Балкан
От
6.9.2019
До
8.9.2019