Опит

Началник отделение
3000, Враца, България, бул. “2-ри юни” 64

Вътрешни болести -1990 год.
Гастроентерология и диететика -1994 год.
Абдоминална ехография и повърхностни структури.
Doppler ехография
Интервенционална и контрастно-усилена ехография.
Гастроинтестинална ендоскопия включително ЕРХПГ и ендоскопска ехография ( EUS)

Специалности

Гастроентерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb