За мен

Началник на Пневмологично отделение СБАЛББ гр. Троян

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb