Опит

Специалност вътрешни болести и кардиология, професионална квалификация по ехокардиография.
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Първа кардиологична клиника с ИКО