За мен

Доц. Ася Кръстева се дипломира като дентален лекар в Медицински Университет, гр.София, през 2003г. Започва докторантура през 2004 г.  към Катедра „Образна и орална диагностика“, към Факултета по Дентална медицина – София. През  2014 г. придобива специалност по Дентална клинична алергология.  От  2015 г.  е доцент по Орална патология към Факултета по Дентална медицина – София, Медицински Универсистет – София. Преподавател по Орална патология и Дентална алергология на български и чуждестранни студенти.

 

През периода 2004г. и до днес посещава у нас и в други Европейски страни над 15 курсове  и обучения  по ортодонтия, лазерна терапия в денталната медицина, миниимплантно лечение в ортодонтията, имуннология, алергология, детска дентална мецицина и др.

 

Участва в авторските колективи на научна литература – научни публикации (над 65), монографии и учебници, издадени както на български, така и на английски език. Д-р Кръстева членува в Българска Асоциация по Орална медицина : http://medinform.bg/baom/association/, Български зъболекарски съюз, Българско научно дружество по дентална медицина, Български изследователски клуб „Алекзандър”. Участва и в реномирани редакционни колегии – списание MedInform:  http://medinform.bg/, списание Biotechnology & Biotechnological Equipment, списание IMAB.