проф. Невена Берова създаде публикация
2019
Начало, развитие и актуалност на българската дермато-алергология /Презентация/
Начало, развитие и актуалност на българската дермато-алергология /Презентация/

Презентацията е изнесена по време на Първото лятно училище по дерматоалергология, което се провед...

Публикации

Начало, развитие и актуалност на българската дермато-алергология /Презентация/
Начало, развитие и актуалност на българската дермато...
Публикация