За мен

През 2001 г. – завършва висше образование по специалност „Медицина“ в Тракийски университет, гр.Стара Загора. През 2007 г. – придобива специалност „Акушерство и гинекология“. 

Курсове и квалификации:

- Ехография в Акушерството и гинекологията;
- Триизмерна ехография;
- Доплерова ехография;