За мен

Специализант по Кожни и венерически болести от 2017г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Даме Груев

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb