За мен

Завършила Медицина в МУ - гр. Варна.

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. София.

Опит

8011, Бургас, България, ж.к. Меден рудник, бл. 398, вх. А, ет. 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)