Опит

ординатор
4030, Пловдив, България, ул. „Даме Груев“ 1А
ординатор
4000, Пловдив, България, ул. „Петко Д. Петков“ 23
СПО - ординатор
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb