Последователи
д-р Виолета Цветкова
д-р Цветелина Великова, дм