Опит

Общопрактикуващ лекар
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
052 692672

Нечетна дата : 08:00 - 12:30

Четна дата : 13:30-18:00

Всеки петък : 08:00-12:30