Образование

2013 - 2018
Фармация
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Фармация
Клинична фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb