Опит

личен лекар
6000, Стара Загора, България, ул. „Граф Игнатиев“ 41
042/268122 0887612604
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

13:00 - 18:00