За мен

Аз съм студент по дентална медицина випуск 2021г.,като ще бъда 5ти курс. Имам интереси в следните дентални области:
орална хирургия,пародонтология, имплантология и ендодонтия. Интересувам се и от съвременни техники на работа, като под микроскоп, изработка на конструкции по Cad-Cam технология и други. Желая да се запознавам с нови техники на работа, както и документиране на работата си. Развитието и усъвършенстването са ми основен приоритет. Натрупването на професионален клиничен опит означава, натрупване на умения за справяне в различни ситуации в естеството на работа. Теоритичната и практическа ппдготовка са в основата на постигането на целите за мен.