Опит

Член на ТЕЛК 0911
6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53

Специалности

Очни болести / Офталмология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-08-28

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb