Опит

Член на ТЕЛК 0911
6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53

Специалности

Ортопедия и травматология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-09-20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb