Опит

Магистър-фармацевт
6100, Казанлък, България, Генерал Столетов 2

Образование

2009 - 2017
Магистър-Фармацевт
МУ Пловдив

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb