Опит

7700, Търговище, България, бул. „Васил Левски“