Опит

7700, Търговище, България, ул. Трайко Китанчев 41