Опит

7800, Попово (Попово), България, Пазарчето Попово