За мен

Завършва медицина през 1982 г. в МА – София. Специализира обща и пластична хирургия. Национален консултант по термична травма. От 2011 г. ръководи детското отделение на “Специализиран комплекс по изгаряния и пластична хирургия” УМБАЛСМ„Н.И. Пирогов“, а от 2017 г. е ръководител на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия. Професионалните интереси са в областта на превенция и лечение на изгаряния, пластичната и реконструктивна хирургия. Дисертационен труд на тема „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”. Следдипломни курсове по изгаряния и пластична хирургия във водещи европейски клиники. Член е на световни, европейски и български асоциации по изгаряния, пластична и реконструктивна хирургия – ISBI, EBA, MBS, ESPAS, EWMA и BULAPRAS.  Участие в европейски проекти и проекти на БАН по европейски програми. Има над 80 публикации в български и чужди научни списания.

Опит

началник на Клиника по изгаряне и пластична хирургия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Дискусии

Видове изгаряния, как да избегнем усложненията?
дискусия
Видове изгаряния, как да избегнем усложненията?