Опит

Началник Клиника по „Образна диагностика“
9010, Варна, България, ул. "Хр. Смирненски" № 1
052 302851; 052 302852